Medewerkers

      CONTACT

Kruisstraat 7A

6986 CL Angerlo

 

   06- 43969574

KVK  70287317

Voor Gemeenten, Overheid en Advocaten

-Jeugdwet

-Wet Maatschappelijke Ondersteuning

-Wet Langdurige Zorg


-Zorg Verzekerings Wet

-Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst


-Algemene Verordening Gegevensbescherming


-Medische Tuchtrecht

-Tuchtrecht, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

® Vlaming Advies